STORY LAB

Det här är ett 1-årigt program i Autentiskt Självledarskap. 2023 ÅRS LAB startar 5 februari. Är du intresserad. maila så skickar vi ett program! (Denna kurs finns även som webkurs med självstudier.)

Story Lab är ett ettårigt självledarskapsprogram som vänder sig till er ledare, inspiratörer, kreatörer, intraprenörer och entreprenörer som vill leva och leda autentiskt. 

Story Lab sätter fokus på nödvändigheten i att vara just människa – en ledare – i balans och med ett väl utvecklat medvetande. Hög autenticitet, empati, nytänkande, kreativitet, stark intuition, innovationslust och viljan att samarbeta i grupp är det som är typiskt mänskliga förmågor. Det här är faktiskt de kvaliteter som särskiljer oss från den ständigt tillgängliga och sofistikerade teknik som vi omges av idag. Just därför behöver vi lyfta fram dem och träna upp dem. Vägen hit? Utforskande. Självkännedom. Support.

Deltagaren i det här programmet tränas i kraftfulla, introspektiva övningar och djupdykande samtal för att utveckla sin människa, sin inre ledare, sina superkrafter. Att vara sin sanna story och uttrycka den på livets alla arenor.

Ambitionen med programmet är att ta ditt autentiska självledarskap till en ny nivå genom att:

Öppna upp för ännu djupare självkännedom

På djupet förstå hur din livsberättelse påverkar din vardag och ditt ledarskap

Träna på hur din sanna story kan leva och komma till uttryck i din vardag

Utveckla din emotionella och intuitiva intelligens

Få verktyg och förhållningssätt som stöder förmågan att se igenom kollektiva stories som begränsar utveckling – din och världens

Tränas i att kommunicera och navigera inifrån och ut

Kursen sker live, med fysiska träffar i Stockholm. Totalt 6 tillfällen. ALLA tillfällen följs upp med en video där Storycoachen, sammanfattar den aktuella kursomgången, samt av en pdf med övningar. Detta gör att det är möjligt att missa ett tillfälle utan att tappa fart OCH det gör det möjligt att gå på distans. För ett annat pris.

Vill du ha ett program skickat till dig? Maila!